• Aktualności

      • LEM na CHŁOPACH

      • 7 listopada klasy 2 i 3 LO wybrały się na wycieczkę do kina "Helios" w Jeleniej Górze. Naszym celem stała się adaptacja "Chłopów" Władysława Reymonta. Była to przygoda pełna nowych doznań i emocji ... mogliśmy zobaczyć tę lekturę w zupełnie innej odsłonie, co dało nam inne postrzeganie tego klasycznego dzieła. Zrozumieliśmy jak ważna jest ich obecność w polskiej kulturze.

      • Nowoczesna edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary

      • Projekt, pt. „Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20  otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.
       Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Kowary. Projektem objęci są uczniowie i nauczyciele następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach, Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.
       CEL: Poprawa jakości procesu kształcenia w 3 szkołach kształcenia ogólnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary, umożliwiająca zwiększenie
       szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół
       Cel zostanie osiągnięty poprzez:
       -organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównaniu dysproporcji w procesie kształcenia
       -organizację zajęć rozszerzających podstawę programową
       -organizację kółek zainteresowań rozwijających uzdolnienia uczniów i przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych
       -organizację zajęć w formie eksperymentu
       -organizację doradztwa i opieki PP, w tym dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
       -podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli
       -wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej szkół/zgodnie z rekomendacjami MEN/w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do
       rozwoju kompetencji kluczowych, w tym w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych
       GRUPA: Projekt obejmuje wsparciem 435 uczniów (w tym 221 – kobiet) i 70 nauczycieli (w tym 56 – kobiet) odpowiednio uczących się/pracujących na terenie Gminy Miejskiej Kowary
       REZULTATY: Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia na terenie Gminy Miejskiej
       Kowary
       Termin realizacji projektu: 01.2021 – 07.2023
       Wartość całkowita projektu: 1 869 215,90 zł
       Wysokość otrzymanej dotacji:  1 663 190,98 zł (88,98%)

       Zadania realizowane w ramach projektu „Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20 otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

       Zadanie 1 – Zajęcia dla uczniów prowadzone z zastosowaniem metody kształcenia hybrydowego, z wykorzystaniem e-materiałów dydaktycznych, w tym stworzonych dzięki środkom EFS / Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach

       Zadanie 2 – DOPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH i wdrożenie NOWYCH FORM NAUCZANIA opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w tym e-materiałów dydaktycznych z zasobów systemu do realizacji kształcenia hybrydowego, w tym stworzonych dzięki środkom EFS / Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach

       Zadanie 3 – KURSY I SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE NAUCZYCIELI oraz STUDIA PODYPLOMOWE PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i/lub wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów / Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach

       Zadanie 4 – Zajęcia dla uczniów prowadzone z zastosowaniem metody kształcenia hybrydowego, z wykorzystaniem e-materiałów dydaktycznych, w tym stworzonych dzięki środkom EFS / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach

       Zadanie 5 – DOPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH i wdrożenie NOWYCH FORM NAUCZANIA opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w tym e-materiałów dydaktycznych z zasobów systemu do realizacji kształcenia hybrydowego, w tym stworzonych dzięki środkom EFS / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach

       Zadanie 6 – KURSY I SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE NAUCZYCIELI oraz STUDIA PODYPLOMOWE PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i/lub wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach

       Zadanie 7 – Zajęcia dla uczniów prowadzone z zastosowaniem metody kształcenia hybrydowego, z wykorzystaniem e-materiałów dydaktycznych, w tym stworzonych dzięki środkom EFS / Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach

       Zadanie 8 – DOPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH i wdrożenie NOWYCH FORM NAUCZANIA opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w tym e-materiałów dydaktycznych z zasobów systemu do realizacji kształcenia hybrydowego, w tym stworzonych dzięki środkom EFS / Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach

       Zadanie 9 – KURSY I SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE NAUCZYCIELI oraz STUDIA PODYPLOMOWE PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i/lub wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów / Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach

       Zadanie 10 – Zajęcia dla uczniów z Ukrainy / Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach

       Zadanie 11 – Zajęcia dla uczniów z Ukrainy / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach

      • LEM na zawodach strzeleckich

      • W poniedziałek drużyna z OPW wzięła udział w eliminacjach do Mistrzostw Polski klas mundurowych we Wrocławiu. Tym razem nie udało nam się awansować.

      • Niepełnoletni też głosowali w wyborach!

      • 12.10.2023 roku odbyły się w naszej szkole młodzieżowe wybory parlamentarne. Nasza akcja była częścią ogólnopolskiego projektu “Młodzi głosują 2023” . Uczniowie i uczennice w ponad 600 szkołach mieli okazję wziąć udział w symulacji wyborów i tak jak dorośli zagłosować na wybrane komitety. Oto rezultat głosowania w LO im. Stanisława Lema, w Kowarach:

       Prawo i Sprawiedliwość – 42 %, Koalicja Obywatelska – 35%, Konfederacja – 10%,Trzecia Droga – 7,5%, Nowa Lewica – 2,5%, Polska Jest Jedna – 2,5%.

       Frekwencja wyniosła: 77%.

      • Święto Edukacji Narodowej

      • ORGANIZACJA DNIA EDUKACJI NARODOWEJ. 13 października 2023r., w piątek, uczniowie przychodzą na 4 pierwsze godziny lekcyjne - zgodnie z planem. Na 12:00, z wychowawcami klas wychodzimy do MOK-u na uroczystą akademię z okazji naszego święta. W tym dniu obowiązuje strój galowy.

      • Wybory w LEMie

      • Dziś w LEMie odbyły się wybory parlamentarne w ramach projektu Młodzi Głosują. Frekwencja wyniosła 100%. Zgodnie z regulaminem wyniki zostaną odpublicznione po wyborach.

      • Uwaga! Konkurs fotograficzny

      • rwa konkurs fotograficzny Kowarskie drzewa jesienią. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema, Szkoły Branżowej oraz klas ósmych SP 1 i SP 3 w Kowarach. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o drzewostanie w Kowarach i okolicach Kowar, rozwój umiejętności fotograficznych oraz dostrzeganie piękna jesiennej natury i jej znaczenia ochrony środowiska. Zdjęcia o wymiarach nie mniejszych niż 3000 x 2000 pikseli,  muszą być wykonane na terenie miasta Kowary, lub o jego okolicach. Fotografie należy przysłać mailem na adres: konkurs@zso-kowary.pl. Termin do 31.10.2023 r. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody.

        

       Regulamin konkursu znajduje się u wychowawców klas.

        

       Zapraszamy!

        

      • Dzień Zielonej Edukacji

      • 15 września 2023 roku na lekcjach biologii odbył się Dzień Zielonej Edukacji, który był elementem projektu Zielono-Niebieskie Kowary. Celem zajęć było rozwijanie wśród młodzieży świadomości ekologicznej. Uczniowie z dużym zaangażowaniem dyskutowali na temat problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska, zaopatrzenia Polski w wodę i sposobów retencji wody. Brali udział w zagadkach słuchowych i próbowali odgadnąć odgłosy ptaków. Chętnie uczestniczyli w eksperymentach z wodą, badali pH różnych rodzajów wody, filtrowali wodę i sprawdzali niezwykłą własność mchu jako leśnej gąbki. Poza budynkiem szkoły, otoczonym rozmaitymi gatunkami drzew i różnorodnych roślin, uczniowie szukali kodów QR, które kryły w sobie tajemnicze hasło. Najbardziej aktywni uczniowie otrzymali w nagrody. W szkole Lema nudy nie ma!

      • Lem czyta Orzeszkową

      • W piątek, 8 września, wszyscy spotkaliśmy się przed Stowarzyszeniem Miłośników Kowar, aby wziąć udział w 12 odsłonie Narodowego Czytania. Tym razem zaczytywaliśmy się we fragmentach "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

       Bardzo dziękujemy Pani Burmistrz Miasta Kowary - Elżbiecie Zakrzewskiej za obecność i otwarcie wydarzenia.

       Dziękujemy również nauczycielom i uczniom z SP nr 1 i SP nr 3 za przyjęcie zaproszenia i liczne przybycie.

       Przede wszystkim dziękujemy wszystkim uczniom pięknie czytającym wybrane fragmenty utworu - byliście wspaniali.

       Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia za rok.

      • Szanowni Rodzice

      • Zapraszam na zebrania, które odbędą się w dniu 13.09.2023 (środa) o godzinie 16.30. Zachęcam, by zorganizować wolny czas, gdyż zostaną omówione ważne kwestie organizacyjne. 

       Dyrektor ZSO w Kowarach

       Janusz Tymiński

      • Premiera spektaklu w czasie dni otwartych!

      • A było tak (in brevi): W cesarstwie chińskim przetłumaczono „Cyberiadę” i „Solaris” na język chiński. Kiedy Cesarzowa dowiedziała się, że jej poddani czytają książki o świecie, w którym nie ma cesarstwa, kazała je wszystkie spalić, tłumaczy wychłostać, a jednego ściąć „dla przykładu”. Taką wersję baśni H. Ch. Andersena „Słowik” zaproponowali uczniowie kowarskiego LO im. Stanisława Lema w roku 2023. Tytułowy słowik też występuje, ale nie ma ochoty śpiewać i złośliwie milczy.

       Premiera spektaklu miała miejsce w czasie Dni Otwartych naszej szkoły! Brawo maturzyści! Brawo p. Adam Walesiak - reżyser!

      • Zapraszam do BIOLEMOWA!

      • Biologia to fascynująca nauka. Zawsze lubiłam uczyć i staram się tą fascynacją zarazić moich uczniów. Czas szybko przemija. Tworząc bloga chcę się podzielić tym co robię, zachować w pamięci najciekawsze wydarzenia z tej dziedziny.

       Zapraszam do BIOLEMOWA.

       https://biolemowo-kowary.blogspot.com/

       Luiza Januszewska

      • STARTUJ W WYBORACH DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!!!

      • Drodzy uczniowie…

       • JEŻELI JESTEŚ UCZNIEM ZSO LUB BS NASZEJ SZKOŁY,
       • JEŻELI JESTEŚ DOBRYM UCZNIEM,
       • JEŻELI JESTEŚ KREATYWNY I NIE BOISZ SIĘ WYZWAŃ,
       • JEŻELI JESTEŚ ODWAŻNY I MASZ POMYSŁY,
       • JEŻELI MOŻNA NA CIEBIE LICZYĆ I CHCESZ DZIAŁAĆ NA RZECZ SZKOŁY

        

       STARTUJ W WYBORACH DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!!!

        

       Swoją kandydaturę zgłoś osobiście do dnia

       23.09.2022 do Pani Małgorzaty Ożóg,

        

       Przygotuj swój program wyborczy.

        

       Zaplanuj kampanię.

        

       Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbędą się

       28.09.2022 w bibliotece szkolnej

      • Zebrania z rodzicami

      • ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA Z RODZICAMI KLAS LICEUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY

       14 WRZEŚNIA 2022 

       O GODZINIE 17:00

       przypominamy o zabraniu długopisów :)