• Spotkania z rodzicami

    • Plan zebrań z rodzicami 2020/2021

    •  Spotkania wrześniowe: 

     Wszystkie klasy LO i Br - 11.09.2019 r. (środa) 


     Dyżury nauczycielskie dla rodziców: 

      W I semestrze: 30.10.2019 r. (środa) 27.11.2019 r. (środa) 
      W II semestrze: 29.04.2020 r. (środa) 
     Spotkania odbywają się od godz. 17.00 do 18.00 


     Wywiadówki śródokresowe: 

     11.12.2019 r. (środa)  godzina 16.30
     23.01.2020 r. (czwartek) godzina 16.30
     11.03.2020 r. (środa) godzina 16.30
     13.05.2020 r. (środa) godzina 16.30