• Aktualności

      • Po raz kolejny organizujemy Szlachetną Paczkę

      • Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!

       Wspólnie z SP1 w Kowarach  wybraliśmy tym razem Panią Kamilę - to młoda, samotna

       mama, która ze względu na trudną sytuację osobistą musiała przez pewien czas przebywać w domu samotnej matki. Niedawno przeprowadziła się z 3 miesięczną córeczką do małego mieszkanka, które z pomocą rodziny udało się odnowić. Młoda mama jest bardzo zaangażowana w opiekę nad córeczką. Jest zdeterminowana, aby stworzyć Zosi bezpieczny, pełen miłości dom. Zosia jest zdrowym pogodnym niemowlęciem. Wszystko co robi pani Kamila jest dla zapewnienia córeczce normalnego początku życia. Przy kwocie 1600 zł przychodu i stałych wydatkach - 1256 zł na potrzeby ich małej rodzinki zostaje 172 zł na osobę. To bardzo niewiele, biorąc pod uwagę nadchodzący okres zimowy i bardzo duże koszty opału, który jest konieczny, aby dziecko mogło właściwie funkcjonować

       Trzy kluczowe potrzeby to: opał, żywność, mikrofalówka

       Wzorem lat poprzednich zbieramy pieniądze, które pozwolą nam na zakup wymienionych produktów.

       Pieniądze zbieramy do 10 grudnia

       Nr konta, na który przyjmujemy wpłaty: 90102021240000860200076406

        

       W tytule przelewu należy wpisać: SZLACHETNA PACZKA oraz imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

       Odbiorca: TPD (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci)

       Proszę pamiętać, że liczy się każda złotówka. Liczymy na Państwa.

       Otwórzmy swoje serce, otwórzmy się na innych, aby ten przedświąteczny

       czas był wypełniony czynieniem dobra i dzieleniem się radością z innymi.

        

       Grzegorz Schmidt

       Katarzyna Borówek-Schmidt

      • Wyniki konkursu fotograficznego

      • Wyniki konkursu „Kowarskie drzewa jesienią”

        

       Liceum Ogólnokształcące m. S. Lema w Kowarach

        

       1 m-ce Hania Woźna (kl. IIIA)

        

       Szkoła branżowa 1 stopnia w Kowarach

        

       1 m-ce Karolina Szustak (kl. 1a)

        

        

       Szkoły Podstawowe w Kowarach

        

       1 m-ce Amelia Marcinkowska (kl. 6b, SP1)

        

       2 m-ce Barbara Dubiel (kl. 8a, SP3)

        

       3 m-ce Daria Szujewska (kl. 8b, SP1)

        

        

       Gratulujemy!!!

      • LEM na CHŁOPACH

      • 7 listopada klasy 2 i 3 LO wybrały się na wycieczkę do kina "Helios" w Jeleniej Górze. Naszym celem stała się adaptacja "Chłopów" Władysława Reymonta. Była to przygoda pełna nowych doznań i emocji ... mogliśmy zobaczyć tę lekturę w zupełnie innej odsłonie, co dało nam inne postrzeganie tego klasycznego dzieła. Zrozumieliśmy jak ważna jest ich obecność w polskiej kulturze.

      • Nowoczesna edukacja - pomysł na rozwój Gminy Kowary

      • Projekt, pt. „Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20  otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.
       Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Kowary. Projektem objęci są uczniowie i nauczyciele następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 w Kowarach, Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach.
       CEL: Poprawa jakości procesu kształcenia w 3 szkołach kształcenia ogólnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kowary, umożliwiająca zwiększenie
       szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół
       Cel zostanie osiągnięty poprzez:
       -organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównaniu dysproporcji w procesie kształcenia
       -organizację zajęć rozszerzających podstawę programową
       -organizację kółek zainteresowań rozwijających uzdolnienia uczniów i przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych
       -organizację zajęć w formie eksperymentu
       -organizację doradztwa i opieki PP, w tym dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
       -podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli
       -wyposażenie i doposażenie bazy dydaktycznej szkół/zgodnie z rekomendacjami MEN/w sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć przyczyniających się do
       rozwoju kompetencji kluczowych, w tym w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych
       GRUPA: Projekt obejmuje wsparciem 435 uczniów (w tym 221 – kobiet) i 70 nauczycieli (w tym 56 – kobiet) odpowiednio uczących się/pracujących na terenie Gminy Miejskiej Kowary
       REZULTATY: Efektem projektu będzie nabycie przez uczniów i nauczycieli pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia na terenie Gminy Miejskiej
       Kowary
       Termin realizacji projektu: 01.2021 – 07.2023
       Wartość całkowita projektu: 1 869 215,90 zł
       Wysokość otrzymanej dotacji:  1 663 190,98 zł (88,98%)

       Zadania realizowane w ramach projektu „Nowoczesna Edukacja – pomysł na rozwój Gminy Kowary” o nr RPDS 10.02.03-02-0004/20 otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

       Zadanie 1 – Zajęcia dla uczniów prowadzone z zastosowaniem metody kształcenia hybrydowego, z wykorzystaniem e-materiałów dydaktycznych, w tym stworzonych dzięki środkom EFS / Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach

       Zadanie 2 – DOPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH i wdrożenie NOWYCH FORM NAUCZANIA opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w tym e-materiałów dydaktycznych z zasobów systemu do realizacji kształcenia hybrydowego, w tym stworzonych dzięki środkom EFS / Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach

       Zadanie 3 – KURSY I SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE NAUCZYCIELI oraz STUDIA PODYPLOMOWE PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i/lub wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów / Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach

       Zadanie 4 – Zajęcia dla uczniów prowadzone z zastosowaniem metody kształcenia hybrydowego, z wykorzystaniem e-materiałów dydaktycznych, w tym stworzonych dzięki środkom EFS / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach

       Zadanie 5 – DOPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH i wdrożenie NOWYCH FORM NAUCZANIA opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w tym e-materiałów dydaktycznych z zasobów systemu do realizacji kształcenia hybrydowego, w tym stworzonych dzięki środkom EFS / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach

       Zadanie 6 – KURSY I SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE NAUCZYCIELI oraz STUDIA PODYPLOMOWE PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i/lub wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach

       Zadanie 7 – Zajęcia dla uczniów prowadzone z zastosowaniem metody kształcenia hybrydowego, z wykorzystaniem e-materiałów dydaktycznych, w tym stworzonych dzięki środkom EFS / Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach

       Zadanie 8 – DOPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH i wdrożenie NOWYCH FORM NAUCZANIA opartych na narzędziach do nauczania metodą eksperymentu z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, w tym e-materiałów dydaktycznych z zasobów systemu do realizacji kształcenia hybrydowego, w tym stworzonych dzięki środkom EFS / Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach

       Zadanie 9 – KURSY I SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE NAUCZYCIELI oraz STUDIA PODYPLOMOWE PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i/lub wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów / Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach

       Zadanie 10 – Zajęcia dla uczniów z Ukrainy / Szkoła Podstawowa nr 1 w Kowarach

       Zadanie 11 – Zajęcia dla uczniów z Ukrainy / Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach