• Aktualności

      • Kultura polityczna Polaków w naszej bibliotece szkolnej

      • Pan profesor Karol B. Janowski podarował bibliotece ZSO swoją najnowszą książkę „Kultura polityczna Polaków... Pomiędzy integracją a konfliktem”. Czytelnik znajdzie w niej opis kultury politycznej jako dyscypliny naukowej, analizę przekształceń sytemu politycznego w Polsce po 1989 roku oraz refleksję na temat politologii w Polsce.

       Pan profesor K. B. Janowski jest absolwentem kowarskiego LO. Jest także opiekunem merytorycznym i mecenasem corocznego Konkursu o stypendium jego imienia.

       Panie Profesorze, dziękujemy w imieniu czytelników! 

      • Stacjonarne konsultacje dla uczniów

      • Poniżej publikujemy terminarz konsultacji dla uczniów, który obowiązuje już w bieżącym tygodniu. Przypominamy również o konieczności zapoznania się z regulaminem przebywania na terenie szkoły oraz konieczności posiadania pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo w konsultacjach. (wszystkie potrzebne pliki znajdują się poniżej)

       Potrzebne pliki:

      • Dlaczego warto wybrać "Lema"?

      • Co sprawia, że nasza szkoła jest wyjątkowa?

       Zobaczcie sami!

       O zaletach Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Kowarach opowiadają uczniowie i Pan Janusz Tymiński, wicedyrektor szkoły.

       Dołącz do nas!

      • Jak należy się zachować, wchodząc do budynku szkoły?

      • Po wejściu na teren ZSO w Kowarach
       (obowiązkowo z zasłoniętymi ustami i nosem):

       1. Należy zamknąć za sobą furtkę.
       2. Podejść do drzwi głównych i zadzwonić dzwonkiem.
       3. Nie wchodzić na teren budynku samowolnie.
       4. Oczekiwać na pracownika szkoły, który określi sposób załatwienia sprawy lub w sposób bezpieczny umożliwi wejście na teren budynku.
       5. Przed wejściem na teren budynku dokonuje się pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym.

        (Nie prowadzimy bieżącej ewidencji temperatur. Przetwarzamy dane osobowe w momencie uzyskania informacji o potencjalnym zagrożeniu zarażeniem na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych. klauzula informacyjna znajduje się na stronie szkoły w zakładce rodo.
      • Projekt edukacyjny z wos przeniesiony...

      • Sympatyków i uczestników projektu edukacyjnego z wos „OD PARKU SIGMUNDA GEBAUERA DO KOWARSKIEJ WYSPY” informujemy, że termin zakończenia projektu został przeniesiony z maja 2020 r. na październik 2020 r.

      • Zespół Interdyscyplinarny w Kowarach

      • Zespół Interdyscyplinarny w Kowarach informuje, że został uruchomiony dedykowany adres e-mail: przemoc@mopskowary.pl, który daje możliwość kontaktu elektronicznego dla osób trzecich (członków rodzin zagrożonych przemocą, świadków przemocy etc.)

       Wszyscy jesteśmy świadomi, że przy panujących obostrzeniach oraz w związku z zagrożeniem COVID-19 możliwości pracy i działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są mocno ograniczone, dlatego trzeba wdrożyć rozwiązania zdalne, łączność za pośrednictwem internetu etc.

       W najbliższych dniach na stronie MOPS w Kowarach zostaną opublikowane materiały informacyjne dla osób zagrożonych przemocą oraz wszystkich mieszkańców Kowar m.in. z informacjami, gdzie można szukać pomocy.

       Katarzyna Jamrozik 
       Sekretarz ZI 
       Zespół Interdyscyplinarny w Kowarach

        

      • Przedłużone zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkole

      • Zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkole zostało przedłużone do dnia 24.05.2020 r., w związku z tym nadal będzie realizowane nauczanie zdalne.

       Jeżeli sytuacja epidemiczna nie ulegnie zmianie, to:

       1. egzaminy maturalne zostały zaplanowane od dnia 08.06.2020 r., planowana jest tylko część pisemna.

       2. wyniki egzaminu maturalnego będą podane do 11.08.2020 r.

       3. egzaminy poprawkowe (maturalne jeśli będzie taka konieczność) zaplanowane na początek września.

       4. egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zaplanowane zostały od dnia 22.06.2020 r.

      • Podziękowania od absolwentów!

      • W dzień zakończenia roku szkolnego, w tej trudnej sytuacji, dostaliśmy drogą elektroniczną przepiękne i wzruszające podziękowania od świeżo upieczonych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema. Bardzo Wam dziękujemy! Zawsze będziemy o Was pamiętać!

       ... i jeszcze raz przypominamy: Sięgajcie aż do gwiazd!

      • Komunikat

      • Kochani uczniowie, drodzy rodzice,

       W związku z tym, że pośród naszej społeczności szkolnej są osoby, z którymi nie mamy jakiegokolwiek kontaktu w celu realizowania zdalnego nauczania, nie znamy także przyczyn tej „ciszy”, prosimy o pilną informację telefoniczną do poszczególnych wychowawców lub do dyrekcji szkoły (sekretariat: 75 718 21 11).

       Dyrektor ZSO w Kowarach
       Sylwia Ciszek

      • Apelujemy! #zostanwdomu

      • Siedzimy w domu, rozmyślamy, martwimy i pocieszamy się wzajemnie...... I właśnie dlatego my, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących, nagraliśmy wspólny film bez wychodzenia z domu! #zostanwdomu

      • Szanowni Mieszkańcy

      • Zgodnie z zaleceniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, w związku z epidemią koronwirusa obowiązuje zakazu wstępu na teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kowarach osobom niebędących jego pracownikami. Wszystkie sprawy urzędowe można załatwiać telefonicznie lub przez e-mail.

       Uwaga! Czasowo wyłączone z użytkowania są także obiekty sportowe szkoły (górne i dolne boisko), na które obowiązuje całkowity zakaz wstępu.

       Powyższe zakazy obowiązują do odwołania.

        

       Tel.: (+48) 75 7182111

       E-mail: sekretariat@zso-kowary.pl 

       Dyrekcja ZSO w Kowarach.

      • Ważny komunikat!

      • Drodzy Uczniowie

       Jak już wiecie, w związku z zagrożeniem epidemicznym, zajęcia we wszystkich szkołach na terenie naszego kraju są odwołane. Nie jest to jednak okres ferii. Rok szkolny trwa nadal. Nauczyciele będą przygotowywać dla Was zadania do samodzielnego wykonania w domu. Podstawową platformą komunikacyjną będzie dla nas dziennik elektroniczny (oceny.zso-kowary.pl). Zaglądajcie codziennie do zakładki „zadania domowe”, tam znajdziecie treści zadań, ćwiczeń, lekcji, które musicie samodzielnie wykonać.

       Ponadto zachęcamy do samokształcenia. Na platformie epodreczniki.pl znajdziecie zgodne z podstawą programową materiały do samodzielnej nauki.

       Zachowujcie się odpowiedzialnie. To czas sprawdzianu waszej dorosłości, a my nauczyciele wierzymy, że zaliczycie go wzorowo!

      • Uwaga! Ważna informacja!

      • DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE

       W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ W KRAJU, DECYZJĄ RZĄDU RP ZOSTAJĄ NA TERENIE CAŁEJ POLSKI ZAWIESZONE ZAJĘCIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

       W DNIACH 12.03.2020 I 13.03.2020 (CZWARTEK I PIĄTEK) ODWOŁUJE SIĘ ZAJĘCIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE. OD DNIA 16.03.2020 SZKOŁA POZOSTAJE CAŁKOWICIE ZAMKNIĘTA NA 14 DNI.

       APELUJE JEDNOCZEŚNIE O POZOSTAWANIE DZIECI W DOMU I NIEPOJAWIANIE SIĘ ICH W DUŻYCH SKUPISKACH LUDZI NP. GALERIE, SKLEPY, IMPREZY.

       UCZNIOWIE SZKOŁY BRANŻOWEJ ODBYWAJĄ PRAKTYKI U PRACODAWCÓW W
       NORMALNYM TRYBIE.

       DYREKCJA ZSO

      • Dzień Kobiet w Lemie

      • To już tradycja! W Lemie w Dzień Kobiet nasze dziewczyny wyglądają jeszcze piękniej niż zwykle... jeżeli to w ogóle możliwe! Jeszcze raz wszystkiego najlepszego Drogie Panie!