• Aktualności

      • Rozwijamy kreatywne myślenie z TRAILS+

      • W ostatnich dniach kwietnia, wszyscy uczniowie naszego liceum uczestniczyli w warsztatach TRAILS+ zorganizowanych w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia przez parnerów: Technische Universität Dresden, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wydział Gospodarki oraz Politechnikę Wrocławską.

       Prowadzone w projekcie warsztaty rozwijały przedsiębiorcze myślenie, przygotowanie do pracy zorientowanej na innowacje oraz zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów, kreatywnego projektowania produktów i usług oraz rozwijania nowych modeli biznesowych.

        

       W czasie kilku dni, odbywały się zajęcia teoretyczne z zakresu wykorzystania metod kreatywnych, Design Thinking i roli CAx w projektowaniu oraz warsztaty praktyczne z zakresu CAD i projektowania 3D z wykorzystaniem oprogramowania Autodesk Inventor.