• Aktualności

      • Dlaczego warto wybrać "Lema"?

      • Co sprawia, że nasza szkoła jest wyjątkowa?

       Zobaczcie sami!

       O zaletach Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema oraz Branżowej Szkoły I stopnia w Kowarach opowiadają uczniowie i Pan Janusz Tymiński, wicedyrektor szkoły.

       Dołącz do nas!

      • Jak należy się zachować, wchodząc do budynku szkoły?

      • Po wejściu na teren ZSO w Kowarach
       (obowiązkowo z zasłoniętymi ustami i nosem):

       1. Należy zamknąć za sobą furtkę.
       2. Podejść do drzwi głównych i zadzwonić dzwonkiem.
       3. Nie wchodzić na teren budynku samowolnie.
       4. Oczekiwać na pracownika szkoły, który określi sposób załatwienia sprawy lub w sposób bezpieczny umożliwi wejście na teren budynku.
       5. Przed wejściem na teren budynku dokonuje się pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym.

        (Nie prowadzimy bieżącej ewidencji temperatur. Przetwarzamy dane osobowe w momencie uzyskania informacji o potencjalnym zagrożeniu zarażeniem na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych. klauzula informacyjna znajduje się na stronie szkoły w zakładce rodo.
      • Projekt edukacyjny z wos przeniesiony...

      • Sympatyków i uczestników projektu edukacyjnego z wos „OD PARKU SIGMUNDA GEBAUERA DO KOWARSKIEJ WYSPY” informujemy, że termin zakończenia projektu został przeniesiony z maja 2020 r. na październik 2020 r.

      • Zespół Interdyscyplinarny w Kowarach

      • Zespół Interdyscyplinarny w Kowarach informuje, że został uruchomiony dedykowany adres e-mail: przemoc@mopskowary.pl, który daje możliwość kontaktu elektronicznego dla osób trzecich (członków rodzin zagrożonych przemocą, świadków przemocy etc.)

       Wszyscy jesteśmy świadomi, że przy panujących obostrzeniach oraz w związku z zagrożeniem COVID-19 możliwości pracy i działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są mocno ograniczone, dlatego trzeba wdrożyć rozwiązania zdalne, łączność za pośrednictwem internetu etc.

       W najbliższych dniach na stronie MOPS w Kowarach zostaną opublikowane materiały informacyjne dla osób zagrożonych przemocą oraz wszystkich mieszkańców Kowar m.in. z informacjami, gdzie można szukać pomocy.

       Katarzyna Jamrozik 
       Sekretarz ZI 
       Zespół Interdyscyplinarny w Kowarach