• Rekrutacja 2024/2025

     • Odział Przygotowania Wojskowego

     • Klasa przygotowania wojskowego, w której będzie realizowany ujednolicony program - przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej oraz pod jego nadzorem - czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści, takich jak: możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w przyszłości pozostanie żołnierzem rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP, wstąpienie do czynnej służby wojskowej, a także aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji). 

    • Uczniowie uczęszczający do tej klasy otrzymują:  

     • pełne umundurowanie i oprzyrządowanie wojskowe  
     • profesjonalne szkolenie wojskowe realizowane przez żołnierzy Wojska Polskiego  
     • szkolenia bojowe z wykorzystaniem środków i sprzętu wojskowego  
     • certyfikat ukończenia OPW do celów kontynuowania kariery wojskowej
       

     Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w liceum ogólnokształcącym wynosi 230 godzin przez cztery lata, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych realizowanych w patronackiej jednostce wojskowej lub na poligonie.
      

     • w klasie I – 30 godzin zajęć, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych; 
     • w klasie II – 60 godzin zajęć, w tym 18 godzin zajęć teoretycznych i 42 godziny zajęć praktycznych; 
     • w klasie III – 90 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 65 godzin zajęć praktycznych;
     • w klasie IV – 50 godzin zajęć praktycznych realizowanych w trakcie obozu szkoleniowego.

      

     Zasady rekrutacji

     • nabór do klasy OPW odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.
     • podania należy składać od 15.05.2024 r. do 28.06.2024 r.
     • po odebraniu ze szkoły podstawowej świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy je dostarczyć do szkoły.
     • w przypadku wolnych miejsc nabór będzie prowadzony do 30.07.2024 r.
     • publikacja list kandydadtów przyjętych do szkoły 1.08.2024 r.